Hóa chất Eco – 3355 Polyol

Đây là dòng Polyol trộn sẵn do Tôn Vikor độc quyền phân phối. Hóa chất sử dụng hệ thống thổi với chất trợ nở C5 và được sử dụng trong quá trình sản xuất bọt xốp PU cứng. Nó có tính dẫn nhiệt thấp, ổn định kích thước tốt và tương thích với hầu hết các MDI.

Danh mục:
0902 225 225