Hóa chất Eco – 6689 Polyol

Đây là dòng Polyol trộn sẵn bao gồm hỗn hợp polyol, chất hoạt động bề mặt silicone và chất xúc tác do Tôn Vikor độc quyền phân phối. Hóa chất sử dụng hệ thống thổi với chất trợ nở là nước. Được sử dụng trong quá trình sản xuất bọt xốp PU – chủ yếu là sản xuất tôn xốp. Nó có tính dẫn nhiệt thấp, ổn định kích thước tốt và tương thích với hầu hết các MDI.

0902 225 225